Podatek od darowizny – kiedy trzeba zapłacić?

Podatek od darowizny – kiedy trzeba zapłacić?

Często zastanawiamy się, czy i kiedy powinniśmy zapłacić podatek od darowizny. Prezent pieniężny od bliskich może okazać się wspaniałą pomocą, ale musimy pamiętać o fiskusie. Nieznajomość prawa szkodzi, dlatego warto dowiedzieć się kiedy trzeba zapłacić podatek od darowizny.

PIENIĄDZE I INNE PREZENTY

Jeżeli otrzymaliśmy darowiznę w postaci pieniędzy, nieruchomości lub wartościowych aktywów, spoczywa na nas obowiązek uiszczenia odpowiedniego podatku. Całość może przysporzyć bólu głowy, bowiem doskonale wiemy, że zagmatwany system podatkowy niekoniecznie jest łatwy do rozszyfrowania. W przypadku darowizn sprawa jest jednak dość prosta. Kiedy musimy zapłacić podatek od darowizn? W tym pomogą nam tak zwane grupy podatkowe.

Pierwszą grupa podatkowa jest utożsamiana z najbliższą rodziną. W jej skład (w myśl przepisów prawa) wchodzą takie osoby, jak małżonkowie, zstępni i wstępni, rodzeństwo, ojczym i macocha, zięć i synowa, teściowie, pasierbowie. W przypadku zstępnych mowa o dzieciach, wnukach etc., natomiast wstępni to rodzice, dziadkowie i tak dalej. W tym wypadku kwota wolna od podatku wynosi 9637 zł. Co to oznacza? W praktyce tyle, że podatek odprowadzany jest dopiero od sumy powyżej tej kwoty. Przykładowo, jeżeli nasz ojciec wręczy nam 8000 zł, jesteśmy wówczas z podatku zwolnieni, a cała darowizna zostaje w naszej kieszeni.

DAROWIZNA OD OBCYCH I DALSZYCH KREWNYCH

Druga grupa podatkowa w przypadku darowizn to zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych. Tutaj kwota wolna od podatku wynosi 7276 zł.

Trzecia grupa może być najbardziej interesująca, bowiem znajdują się w niej osoby przez prawo rozumiane jako obce. Mowa tutaj o wszystkich, którzy nie znaleźli się w żadnej z powyższych grup. Dotyczy to sytuacji, gdy np. otrzymamy środki pieniężne od osób nie należących do naszego kręgu rodzinnego. Kwota wolna od podatku jest przez to znacząco niższa i wynosi 4902 zł. Darowizna przewyższająca ten próg będzie podlegała opodatkowaniu – 20% od kwoty powyżej tej wolnej od podatku.